Hembygge.com

När en bostadsrätt funderar på att bygga balkonger

Att bygga balkonger är en process som kräver både planering och gedigna undersökningar. Det är förståeligt eftersom det påverkar alla boende och även bostadsrättsföreningen i framtiden. Detta då balkongerna i slutändan tillhör föreningen som blir ansvarig för dem.

Kortfattat om balkongbygge

Först är det bra att utreda om det är tekniskt möjligt att bygga balkonger och hur stora möjligheterna är för att få bygglov. Finns förutsättningarna för balkongbygge ska föreningsstämman fatta beslut i frågan. Beslutet måste dessutom bli godkänt av Hyresnämnden.

När allt är godkänt och klart är det dags att skriva balkongavtal med berörda bostadsrättsinnehavare som vill ha en balkong. Ett balkongavtal reglerar bland annat vem som står för kostnaden och hur betalningen ska gå till. Är bygglovet redo är det därefter dags att anlita en entreprenör med ett entreprenadkontrakt samt en kontrollansvarig och ett besiktningsföretag.

När balkongerna är klara måste föreningen besluta om hur balkongkostnaderna ska bli finansierade. Föreningen kan antingen lägga till en balkongavgift i hyran för berörda bostadsrättsinnehavare eller starta en balkongfond. Stadgarna måste dock vara reglerade för att det ska gå att göra.

För att underlätta processen är det många som väljer att ta hjälp av en projektledare och även anlita juridisk hjälp genom hela byggnadsprocessen. Läs mer på nätet om juridisk hjälp för balkongbygge.